Inženýrské projekty a stavby

Od roku 1991 se zabýváme projekční a inženýrskou činností. Tvoříme projekty a plány pro vodohospodářské a ekologické stavby, zejm. pro Jihomoravský kraj. Díky dlouhodobé spolupráci s externími architektonickými ateliéry a dalšími odborníky v oboru jsme schopni působit i po celé ČR. V současnosti máme tým 8 zkušených a certifikovaných odborníků. Zpracováváme inženýrské projekty komplexně, aby měl zákazník minimum nákladů na personální pokrytí projektu. Šetříme tak čas i peníze klientů.

Ekologické a vodohospodářské stavby

Komplexní inženýrské projekty

 • projektové studie
 • projekty pro vydání územního rozhodnutí a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
 • zajištění územního rozhodnutí
 • vypracování podkladů pro investorské rozhodnutí
 • vypracování projektu pro provedení stavby
 • vypracování dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
 • vyřízení stavebního (vodoprávního) povolení
 • vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, a to včetně vyhodnocení nabídek a provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby
 • spolupráce s investorem po dokončení stavby
 • Pro více informací nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Rádi s vámi zkonzultujeme vše ohledně vypracování projektu.